توجه به توسعه علوم ، علم آموزی ، تکریم و حمایت از علماء و دانشمندان از توصیه های مؤکّد در ادبیات دینی ما بشمار می رود . عنایات خاص مقام معظم رهبری ( مدّ ظلّه العالی ) و مطالبات مستمر معظم له از مسئولان کشور در راستای فراهم کردن زمینه ی پیشرفت های علمی و فنآوری و حمایت همه جانبه از دانشمندان ، نخبگان و فرهیختگان در سال های اخیر به یک گفتمان جدی در کشور تبدیل شد و موجب تحرک فعالان عرصه علم و فنآوری گردید . دست اندرکاران عرصه علم و پژوهش با حرکتی جهادی و جهشی فوق العاده در ابعاد گوناگون جایگاه علمی کشورمان را ارتقاء بخشیده و در برخی از موارد مرزهای دانش را درنوردیدند .

در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ضمن مطالبه ادامه پر شتاب این حرکت تا رسیدن به قله های دانش بر گسترش خودسازی ، جامعه پردازی و تمدن سازی به عنوان اهداف مهم انقلاب اسلامی تأکید شده است. در دستیابی به این اهداف ، بسیج اساتید نقش تعیین کننده ای را برعهده دارد ، با توجه به اینکه رقابت های علمی رهیافت سنجیده ای برای ارزش نهادن و اهمیت بخشیدن به تلاش اساتید و نخبگان جامعه دانشگاهی کشور است ، در راستای تحقق اهداف مذکور ،  "جشنواره بین المللی شهید چمران " در چارچوب این آیین نامه برگزار می شود.