برای ارسال اثر برای مسابقه؛ روی عنوان مسابقه کلیک کنید.
عنوان بخش آثار هنری و کتاب
بخش آثار هنری و کتاب
اهداف برگزاری مسابقه
الف- تحقق منویات مقام معظم رهبری به ویژه مفاد ارزشمند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
ب- ترویج فرهنگ خودسازی ، جامعه پردازی و تمدن سازی
ج- شناسایی و معرفی نخبگان دانشگاهی به ویژه جوانان در زمینه های مختلف علمی و فن آوری در سطح ملی و بین المللی
د- ارج نهادن و تقدیر از پژوهشگران ، نوآوران و فن آوران درسطح ملی و بین المللی
توضیحات

کلیه آثار فعالیت های علمی فرهنگی ، هنری و پژوهشی در زمینه های علوم انسانی و هنر ، فنی و مهندسی و علوم پایه با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به ویژه سه محور خودسازی ، جامعه پردازی و تمدن سازی ، و رویکرد حل المسائلی و اولویتهای ملی و بین المللی .

تاریخ شروع ارسال خلاصه آثار 1400-02-19
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1399-04-12
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1399-04-15
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1399-04-16
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1399-04-18
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1399-04-20